الترجمة تفاعل غيرية وذاتية /

Show full item record

Files in this item

PDF 1997_3_5-25.pdf 438.9Kb

Pour citer ce document :
URI: http://hdl.handle.net/2042/41818
Title: الترجمة تفاعل غيرية وذاتية /
Author: نجيم، طانيوس
Subject: Langage et langues; Traduction
Publisher: Université du Saint-Esprit de Kaslik, (Liban)
Date: 1997

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Advanced Search