مشكلات الترجمة في الألسنية /

Show full item record

Files in this item

PDF 1995_1_55-81.pdf 388.8Kb

Pour citer ce document :
URI: http://hdl.handle.net/2042/41795
Title: مشكلات الترجمة في الألسنية /
Author: زيتوني، لطيف
Subject: Civilisation; Egypte; Traducteurs; Traduction
Publisher: Université du Saint-Esprit de Kaslik, (Liban)
Date: 1995

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Advanced Search