الرقابة على الغذاء

Show full item record

Files in this item

PDF 1998_1_117-122.pdf 143.7Kb

Pour citer ce document :
URI: http://hdl.handle.net/2042/41404
Title: الرقابة على الغذاء
Author: هيلان، خريستو
Subject: الأغذية; الأمن الغذائي
Publisher: Faculté des Sciences Agronomiques (Liban)
Date: 1998

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Advanced Search