العوائق التي تعترض الديموقراطية في لبنان

Show full item record

Files in this item

PDF 2005_20_33-39.pdf 212.4Kb

Pour citer ce document :
URI: http://hdl.handle.net/2042/40126
Title: العوائق التي تعترض الديموقراطية في لبنان
Author: خوري، رفيق
Subject: الديمقراطية; لبنان; لبنان; السياسة والحكومة
Publisher: Faculté Pontificale de Théologie de l'Université Saint-Esprit de Kaslik (Liban)
Date: 2005

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Advanced Search