موقع البحث في التعليم العالي : واقع ورؤيا

Show full item record

Files in this item

PDF 2004_17_36-27.pdf 282.5Kb

Pour citer ce document :
URI: http://hdl.handle.net/2042/39773
Title: موقع البحث في التعليم العالي : واقع ورؤيا
Author: جرداق، مراد
Subject: التربية; التعليم العالي; الجامعات والكليات; لبنان
Publisher: Faculté Pontificale de Théologie de l'Université Saint-Esprit de Kaslik (Liban)
Date: 2004

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Advanced Search