كتاب قديس الله

Show full item record

Files in this item

PDF po_2005_363.pdf 312.1Kb

Pour citer ce document :
URI: http://hdl.handle.net/2042/35402
Title: كتاب قديس الله
Author: ابرص، ميشال
Subject: Christianisme; Littérature chrétienne arabe; Livre du Saint de Dieu; Manuscrits arabes; Prière
Publisher: Faculté Pontificale de Théologie de l'Université Saint-Esprit de Kaslik (Liban)
Date: 2010-11-24

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Advanced Search